Verzekeringen

Als kinderen schade veroorzaken, moeten de kosten ten alle tijden verhaald worden op de ouders. Het is dus van belang dat u een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Dribbel heeft zelf een ongevallenverzekering voor wanneer geen aansprakelijkheid kan worden aangetoond. Kinderen, leiding en hulpouders zijn ook verzekerd onderweg naar en van de peuterspeelzaal in geval van uitstapjes.

Bij een ongeval wordt eerst de eigen verzekering of ziektekostenverzekering aangesproken. Daarna kan zo nodig een beroep worden gedaan op een aanvullende tegemoetkoming in dokters- of ziekenhuiskosten via de ongevallenverzekering die de peuterspeelzaal heeft afgesloten.