Calamiteiten

Bij eventuele kleine ongelukjes benaderen we eerst uw eigen huisarts. Wanneer hij/zij niet bereikbaar is, gaan we naar een vervanger of naar de Huisartsenpost. Bij eventuele calamiteiten in de peuterspeelzaal, zoals een brandalarm, treedt het Ontruimingsplan in werking.