Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind aanmelden als het 1,5 jaar oud is. Natuurlijk is het belangrijk dat u bewust voor Dribbel kiest. Maak daarom een afspraak voor een kennismakingsbezoek. Dan kunt u gelijk bij de leidsters informeren of en wanneer er plaats is voor uw kind. Zodra er plek is voor uw kind, krijgt u daarvan bericht. Vanaf 2 jaar en 3 maanden kan uw kind bij Dribbel geplaatst worden. Soms is er een wachttijd, als de groepen vol zitten. 

Dribbel hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzeggingen die niet tijdig gemeld worden, brengen wij u de volgende maand alsnog in rekening.
Als uw kind 4 jaar wordt, gaat het naar de basisschool en wordt het automatisch uitgeschreven bij Dribbel. Het is belangrijk om het moment van afscheid nemen te plannen in overleg met de leidsters. Dan zorgen we dat de laatste Dribbeldag voor uw kind feestelijk en bijzonder wordt.