Protocol Peuterspeelzaal Dribbel & COVID-19

versie 1-8-2021

Inleiding

Dit protocol is opgesteld op basis van de handreiking die is opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, BOinK, in samenspraak met SZW en in afstemming met Voor Werkende Ouders en FNV.

Peuterspeelzaal Dribbel heeft één locatie: Raam 62, 2801 VM Gouda. Dit protocol is daarop van toepassing.

Leidsters en ouders worden op de hoogte gebracht van dit protocol. Bij wijziging wordt hiervan ook mededeling gedaan aan alle betrokkenen.

Algemene maatregelen:

Peuterspeelzaal Dribbel is regulier geopend.

Tijdens de opening zijn de volgende algemene maatregelen van kracht:

 1. Afstand houden
  1. Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
  2. Tussen leidsters en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
  3. Tussen leidsters onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, ook in de algemene ruimtes;
  4. Tussen leidsters en ouders/verzorgers moet altijd 1,5 meter afstand worden bewaard;
  5. Bij het brengen en afhalen wordt de aangegeven route gevolgd en bovenstaande regels in acht genomen.
 2. Hygiënevoorschriften
  1. De betaalde leidsters zijn verantwoordelijk voor naleving van de hygiënevoorschriften;
  2. Aan het eind van de dag wordt gecontroleerd of er voldoende middelen aanwezig zijn voor de uitvoering van de hygiënevoorschriften (handgel, zeep en reinigingsdoekjes), indien er te weinig is zorg dan voor aanvulling voor de volgende opening;
  3. Controleer of op het prikbord de hygiënemaatregelen nog steeds zijn aangegeven. Het gaat hier om de regels: niet met je handen aan je gezicht zitten, geen handenschudden, hoest en nies in de elleboog, gebruik wegwerp zakdoekjes.
  4. Bij binnenkomst, na buitenspelen, voor en na het eten, na toiletbezoek worden de handen gereinigd;
  5. Herhaal wekelijks de instructie aan de kinderen over het schoonmaken van hun handen en het niezen en hoesten in de elleboog;
  6. Voor opening en voor sluiting worden de deurklinken afgenomen. Gedurende de openingstijden worden deze ook na gebruik afgenomen;
  7. Na vertrek van de kinderen worden de tafels, stoelen en gebruikt speelgoed afgenomen met schoonmaakdoekjes.
 3. Ventilatie en binnenklimaat
  1. Voor aankomst van de kinderen wordt de speelzaal gelucht door zowel de ingang, de tussendeur als de deur naar het speelplein open te zetten;
  2. Na vertrek van de kinderen wordt de speelzaal gelucht door zowel de ingang, de tussendeur als de deur naar het speelplein open te zetten;
  3. Tijdens het buitenspelen blijft de deur naar de speelzaal openstaan op het haakje.
 4. Besmetting op locatie

Bij een positieve uitslag van een test bij een leidster of een van de kinderen wordt het stappenplan besmetting, dat als bijlage is toegevoegd aan dit protocol, gevolgd.

Maatregelen voor kinderen

Kinderen mogen wel naar de opvang:

 1. Met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
 2. Als ze af en toe hoesten;
 3. Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid

Gebruik de beslisboom die opgenomen is in bijlage 2 om te bepalen of kinderen thuis moeten blijven of dat er geadviseerd moet worden de kinderen te laten test, een zelftest voldoet niet.

Maatregelen voor ouders

De ouders volgen de aanwijzingen ten aanzien van halen en brengen van de kinderen. De looproute is daarbij verplicht om te volgen. Te allen tijde bewaren de ouders ten opzicht van leidsters en andere volwassenen 1,5 meter afstand.

Bij een gesprek tussen ouders en leidsters wordt door beiden een mondkapje gedragen.

Maatregelen voor leidsters

 1. leidsters doen voor aanvang van hun werkzaamheden de gezondheidscheck die opgenomen is als bijlage 3. Als de leidster gedurende de dag corona-verschijnselen krijgt gaat zij naar huis en laat zich testen.
 2. Bij corona-gerelateerde klachten laat de leidster zich testen. Als de uitslag negatief is gaat zij weer aan de slag. Als de uitslag positief is blijft de leidster ten minste 7 dagen thuis en ziekt goed uit. Als de klachten ten minste 24 uur helemaal weg zijn gaat de leidster weer aan het werk.

Als een leidster zich laat testen zonder klachten en een positieve uitslag krijgt blijft zij 5 dagen na testafname in isolatie, ook haar huisgenoten gaan in quarantaine. Bij het ontwikkelen van symptomen tijdens deze 5 dagen wordt de thuisquarantaine tot 10 dagen verlengd.

Een gevaccineerde leidster die positief getest wordt blijft 72 uur in isolatie. Huisgenoten van de leidster moeten wel 10 dagen in quarantaine, te verkorten tot 5 dagen bij een negatieve testuitslag van de huisgenoot.

 1. Leidsters die zwanger zijn treden in overleg met hun huisarts of er beperkingen in acht moeten worden genomen met betrekking tot de werkzaamheden.
 2. Leidsters die terugkeren van verblijf in het buitenland houden zich aan de quarantaine adviezen van de rijksoverheid. Via de site https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ kan worden gekeken welk advies van toepassing is.
 3. Bij vervoer van kinderen per auto dragen de volwassenen in de auto een mondkapje.

Als een leidster in contact blijkt te zijn geweest met een positief getest persoon én de leidster is niet volledig gevaccineerd dan moet zij 10 dagen in quarantaine, te verkorten tot 5 dagen bij een negatieve testuitslag.

 

Bijlage 1: Stappen plan besmetting

Stap: Handeling: Actie door:
0 Bij een positieve testuitslag blijven leidster/kind 7 dagen in isolatie na het begin van de klachten, plus 24 uur als er geen klachten meer zijn die passen bij COVID-19. Ook huisgenoten blijven thuis. Wanneer de klachten langer aan houden dan 2 weken wordt in overleg getreden door de besmette leidster of ouders van het besmette kind met de GGD.

Bij een positieve testuitslag zonder klachten: leidster/kind mogen 5 dagen na de testafname uit isolatie na overleg met de GGD door de leidster of de ouders van het besmette kind.

Dribbel gaat uit van de goede trouw van de terugkoppeling en stelt stap 1 tot en met 4 in werking

Leidster en ouders van kinderen
1 Aan de GGD worden doorgegeven, mits de leidster/ouders van het besmette kind hiermee akkoord gaan:

1.     het telefoonnummer/mailadres van de leidster/de ouders van het kind;

2.     welke dagen de leidster/het kind aanwezig is geweest;

3.     dat de RIVM-richtlijnen zijn gevolgd.

Leidster, bestuurslid en ouders van kinderen
2 Er wordt een overzicht gemaakt van de leidsters en kinderen die contact hebben gehad met de besmette persoon. Leidster, bestuurslid
3 De leidsters en de ouders van de kinderen die contact hebben gehad met de besmette persoon worden geïnformeerd dat ze tien dagen in quarantaine moeten. Leidster, bestuurslid
4 Binnen 24 uur wordt de GGD geïnformeerd. Bel hiervoor: 085 – 078 28 76, kies optie 4. Leidster, bestuurslid
5 Zelftesten komen niet in de plaats van de adviezen van de GGD omtrent isolatie, quarantaine en testen.

Goed contact met de GGD is van belang

Niet mag worden doorgegeven aan de GGD: naam en toenaam van de besmette persoon, dit moet de besmette persoon (of de ouders) zelf doen.

 

Bijlage 2 beslisboom kinderen

Bijlage 3 Gezondheidscheck

 1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
 • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • U hoest.
 • U bent benauwd of kortademig.
 • U heeft verhoging of koorts.
 • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
 1. Heeft u corona?nIs dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
 1. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
 2. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u een huisgenoot met corona?

En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?

 1. Bent u in quarantaine omdat u:

Als op één van de vragen het antwoord “ja” is blijft de leidster thuis en laat een coronatest doen.