Het bestuur

Het bestuur zorgt samen met de pedagogisch medewerkers voor het reilen en zeilen van Dribbel. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de leidsters en bestuur en er is geregeld contact tussen bestuur en ouders.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Sarie Donk, voorzitter, tevens contactpersoon tussen bestuur, ouders en leiding
  • Guido Prinsenberg, penningmeester
  • Anne van Steenbergen-Verhagen, algemeen bestuurslid
  • Annissa Moussane, secretaris
  • Soumiya Moussane, pedagogische coach en beleidsmedewerker
  • Rita Beusink, administratief medewerker