Dribbel van vroeger tot nu

Dribbel en buurthuis De Speelwinkel zijn samen ontstaan. In 1978, toen de Raambuurt niet bepaald een leefbare buurt was, begon een groep moeders met kinderactiviteiten aan huis. In 1982 konden ze terecht in het pand Raam 60-62, samen met het buurtwerk. Het pand werd buurthuis De Speelwinkel en Dribbel werd daar vaste bewoner. Al die jaren draaiden we helemaal op vrijwilligers. In 2012 werden peuterspeelzalen wettelijk verplicht om pedagogisch medewerkers in dienst te nemen. Naast dat we werken met beroepskrachten, blijven we echter ook met volle overtuiging werken met vrijwilligers die hart voor kinderen hebben en zich volop inzetten voor de ontwikkeling van ‘hun’ peuters.