Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Sommige kinderen hebben een extra zetje nodig om hun ontwikkeling te stimuleren. Het consultatiebureau geeft in zo’n geval aan dat het kind in aanmerking komt voor VVE. Dribbel heeft plek voor kinderen met een VVE-indicatie; de pedagogisch medewerkers zijn daarvoor speciaal opgeleid. VVE-kinderen komen 4 dagen van maandag tot en met donderdag. Ze draaien mee met de groep, maar af en toe neemt de leidster hen even apart om extra aandacht en begeleiding te geven waar nodig: bij taalontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek of verstandelijke ontwikkeling.

Wanneer krijgt je kind een VVE-indicatie?
Het consultatiebureau bepaalt of je kind extra aandacht nodig heeft het gebied van taal of andere vaardigheden. Je kind krijgt dan een VVE-indicatie en mag extra (een derde dagdeel) komen spelen op de peutergroep vanaf het moment dat de indicatie afgegeven is. Dit dagdeel wordt financieel ondersteund door de gemeente. U hoort van ons wanneer er plaats is.

Ouderprogramma
Als ouder/verzorger ga je deelnemen aan het ouderprogramma. Dit betekent dat je iedere maand wordt uitgenodigd deel te nemen aan de ouderbijeenkomsten. Hierin wordt uitleg gegeven over het thema van de peutergroep. Er wordt verteld welke woordjes uw kind leert, welke boekjes, spelletjes en liedjes hiervoor gebruikt worden. Zo kun je zelf ook thuis met je kind oefenen. Ook is er tijdens deze bijeenkomsten de mogelijkheid om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen over de opvoeding van uw kind. Soms vragen wij andere organisaties voor jeugd en scholen om informatie te geven. We verwachten dat je bij deze bijeenkomsten aanwezig bent. Wanneer je een keer niet kunt, wordt samen met de pedagogisch medewerkers een oplossing gezocht om de informatie toch te kunnen ontvangen.

De overdracht naar de basisschool
Wanneer je kind bijna 4 jaar wordt, dragen wij de informatie over je kind over naar de basisschool. Dit doen we met een formulier, nadat deze met jou besproken en ondertekend is. Zelf ontvang je ook een kopie van dit formulier. De mentor van je kind neemt contact op met de leerkracht of IB’er van de basisschool om een toelichting op dit formulier te geven. De overdracht van informatie is vanwege de VVE-verwijzing verplicht.