Onze kijk op kinderen

Spelen op een peuterspeelzaal is samen spelen. De sociale ontwikkeling krijgt daarom veel aandacht. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de peuter zich goed ontwikkelt. We bieden ieder kind passend materiaal en spelmogelijkheden aan.
Dribbel wil voor kinderen en ouders een veilige en betrouwbare omgeving zijn. Daarom heeft elke groep vaste medewerkers. Zo zien de kinderen altijd bekende gezichten.
De medewerkers zorgen voor positieve begeleiding, rust en regels. Zij leren de peuters respect hebben voor elkaar en hun omgeving. Het is belangrijk om geduldig uit te leggen waarom iets niet mag en hoe het dan wel moet. Medewerkers hebben een voorbeeldfunctie in het overbrengen van normen en waarden. De kinderen leren delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn, samen feest te vieren en verdriet te delen. Wij streven naar een open en actief contact met de ouders. U kunt ons pedagogisch werkplan hier downloaden.