Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is afhankelijk van het bruto gezinsinkomen en het aantal ochtenden dat uw kind komt.
 Voordat uw kind geplaatst wordt, berekenen we op basis van uw inkomensopgave de hoogte van uw ouderbijdrage. Als u deze gegevens niet verstrekt, delen wij u in de hoogste tariefgroep in.

Bruto gezinsinkomen per jaar Bijdrage voor 2 dagdelen Bijdrage voor 3 dagdelen
t/m 18.900 27,50 41,00
18.901-33.000 41,00 62,00
33.001-49.500 55,00 83,00
49.501-66.000 70,00 105,00
66.000 en hoger 90,00 135,00

Naast de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vragen we aan alle ouders per kind een extra bijdrage van €25,- per (school)jaar per kind voor het schoolreisje en eventuele andere uitstapjes en extraatjes zoals het Paasontbijt en het Sinterklaascadeautje. Deze bijdrage wordt verspreid door het jaar geïnd, tegelijk met de maandelijkse ouderbijdrage, dus €2,50 per maand bovenop de ouderbijdrage.