Toezicht

Peuterspeelzalen staan onder toezicht van de GGD. Die controleert jaarlijks of aan alle eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid wordt voldaan. Het meest actuele inspectierapport vindt u hier.