Hoe Dribbel werkt

Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan onze zorg. Dat schept verantwoordelijkheden. We vinden het daarom belangrijk om te laten zien hoe we werken. Daarom kunt u hier onze beleidsdocumenten en procedures downloaden.

Pedagogisch-beleidsplan-Dribbel-juni-2017(1)
Veiligheidsbeleid Dribbel juni 2017
Hygienebeleid Dribbel juni 2017
Hittebeleid juni 2018
Ontruimingsplan april 2018
meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_Dribbel_juni2017
reglement geschillencommissie
reglement geschillencommissie bijlage
Privacyverklaring Peuterspeelzaal Dribbel