Hoe Dribbel werkt

Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan onze zorg. Dat schept verantwoordelijkheden. We vinden het daarom belangrijk om te laten zien hoe we werken. Daarom kunt u hier onze beleidsdocumenten en procedures downloaden.

Pedagogisch-beleidsplan-Dribbel-juni-2017
Veiligheidsbeleid Dribbel juni 2017
Hygienebeleid Dribbel juni 2017
Hittebeleid juni 2017
Ontruimingsplan april 2018
meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_Dribbel_juni2017
reglement geschillencommissie
reglement geschillencommissie bijlage