Hoe Dribbel werkt

Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan onze zorg. Dat schept verantwoordelijkheden. We vinden het daarom belangrijk om te laten zien hoe we werken. Daarom kunt u hier onze beleidsdocumenten en procedures downloaden.


veiligheidsbeleid dribbel 2018
hygiene en gezondheidsbeleid dribbel 2018
Hittebeleid juni 2018
Ontruimingsplan april 2018
reglement geschillencommissie
reglement geschillencommissie bijlage
Privacyverklaring Peuterspeelzaal Dribbel
meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_Dribbel_januari 2019
Pedagogisch beleidsplan mei 2019